Kardiyak Risk Paneli

Ana Sayfa Paneller Kardiyak Risk Paneli
    TAM KAN SAYIMI
    DEMİR
    DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ
    SEDİMENTASYON
    TAM İDRAR ANALİZİ
    KAN ŞEKERİ
    İNSULİN   HOMA İNDEX (İNSULİN DİRENCİ) 
    ÜRE
    KREATİNİN
    ÜRİK ASİT
    SGOT
    SGPT
    GGT
    TOTAL KOLESTEROL
    HDL KOLESTEROL
    LDL KOLESTEROL
    TRİGLİSERİD
    VİTAMİN- B12
    VİTAMİN-D
    FOLIK ASİT
    SERBEST T3
    SERBEST T4
    TSH
    HOMOSISTEIN,
    TROPONIN -I
    TROPONİN -C
    ST3
    ST4
DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ Bulgu Laboratuvarı