Detaylı Kadın Check-up

Ana Sayfa Check Up Detaylı Kadın Check-up

TAM KAN SAYIMI
SEDİMENTASYON
TAM İDRAR ANALİZİ
DIŞKIDA GİZLİ KAN
DIŞKI MİKROSKOPİİ VE PARAZİT ARAŞTIRMASI
AÇLIK KAN ŞEKERİ
İNSULİN HOMO İNDEX (İNSULİN DİRENCİ) 
ÜRE
KREATİNİN
ÜRİK ASİT
TOTAL KALSİYUM
SGOT
SGPT
GGT
LDH
ALP
TOTAL KOLESTEROL
HDL KOLESTEROL
VLDL KOLESTEROL
TRİGLİSERİD
Ca 125
Ca 15-3
CA19-9
CEA  (KARSİNO EMBİYONİK ANTİJEN)
CRP
ROMATOİD FAKTÖR
VİTAMİN B12
VİTAMİN D
FOLİK ASİT
HBs Ag
ANTİ HBs
sT3
sT4
TSH

Açıklama:  Detaylı kadın check-up programında : anemi ( kansızlık ), enfeksiyonlar ve inflamatuar hastalıkların taraması, idrar tahlili, açlık kan şekeri taraması, böbrek fonksiyonlarının taraması,  karaciğer fonksiyonlarının taraması, kan yağlar,  bağırsak gizli kanama taraması, dışkı mikroskopisi ve parazit taraması, kalsiyum miktarı, over ve meme kanseri ön taraması, hepatit B virüs taşıyıcılık ve aşı taraması, tiroid fonksiyonları taraması,yapılmaktadır

anemi ( kansızlık ), enfeksiyonlar ve inflamatuar hastalıkların taraması, idrar tahlili, açlık kan şekeri taraması, böbrek fonksiyonlarının taraması Bulgu Laboratuvarı