Detaylı Erkek Check-up

Ana Sayfa Check Up Detaylı Erkek Check-up

TAM KAN SAYIMI
SEDİMENTASYON
TAM İDRAR ANALİZİ
DIŞKIDA GİZLİ KAN
DIŞKI MİKROSKOPİSİ VE PARAZİT ARAŞTIRMASI
AÇLIK KAN ŞEKERİ
İNSULİN HOMO İNDEX(İNSULİN DİRENCİ)
ÜRE
KREATİNİN
ÜRİK ASİT
SGOT
SGPT
GGT
LDH
ALP ( ALKALEN FOSFATAZ )
TOTAL KOLESTEROL
HDL KOLESTEROL
LDL KOLESTEROL
VLDL KOLESTEROL
TRİGLİSERİD
PSA
SERBEST PSA
CRP
RF
VİTAMİN B12
VİTAMİN D
FOLİK ASİT
HBs Ag
ANTİ HBs
ST3
ST4
TSH

Açıklama: Detaylı erkek check-up programında : anemi ( kansızlık ), enfekisyonlar ve inflamatuar hastalıkların taraması, idrar tahlili, açlık kan şekeri taraması, böbrek fonksiyonlarının taraması, karaciğer fonksiyonlarının taraması, kan yağları, kalp fonksiyonları, bağırsak gizli kanama taraması, dışkı mikroskopisi ve parzit taraması, prostat ön taraması, hepatit B virüs taşıyıcılık ve aşı taraması, tiroid fonksiyonları taraması  yapılmaktadır.

hepatit B virüs taşıyıcılık ve aşı taraması, tiroid fonksiyonları taraması yapılmaktadır. Bulgu Laboratuvarı