Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar- CYBH

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar (CYBH’ler), esas olarak cinsel ilişki sırasında, bazen de farklı yollarla insanlara bulaşabilen çeşitli mikropların oluşturduğu hastalıklardır. Bulaşma yolları benzer olmakla birlikte, bu tanım günümüzde genellikle HIV/AIDS dışında kalan cinsel yolla bulaşan hastalıklar için kullanılmaktadır

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

 

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların bulaşma yolları

CYBH’lerin en önemli bulaşma yolu, isminden de anlaşılacağı gibi, bu hastalıklara yol açan mikropları taşıyan kişilerle vajinal, anal veya oral cinsel ilişkidir.

Bu hastalıklar, anneden bebeğine, doğum öncesinde (anne karnında), doğum sırasında (bebek annenin doğum kanalından geçerken) veya doğumdan sonra da bulaşabilir.

CYBH’den bazıları, hastalığa bağlı yaraların bulunduğu bölgeye temas etme (doğrudan temas) yoluyla da bulaşabilir.

Kan ve organ aktarımları ve benzer şekilde, hasta kişinin kanı veya vücut sıvıları ile kirlenmiş kesici-delici aletler (tırnak makası, tıraş bıçağı, dövme aletleri, akupunktur iğneleri, diş tedavisinde kullanılan aletler, cerrahi girişimlerde kullanılan aletler, kulak delme aletleri, ortak kullanılan enjektörler vb.) ile yaralanma da, bu hastalıklardan bazıları için diğer bulaşma yolları arasında sayılabilir.

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar nelerdir ve neden önemlidir?

Günümüzde dünyada, 30’dan fazla etkenin (bakteriler, virüsler, parazitler) yol açtığı CYBH bulunmaktadır. Bunların bir kısmını ilaçlarla kesin olarak tedavi etmek mümkündür. Bazı hastalıklar ise, ilaç verilse bile tamamen iyileşmez ve  zaman zaman tekrarlayabilir ve bazen ölüm de dahil olmak üzere zararlı sonuçlara yol açabilir. Ayrıca, tedavisi mümkün olan CYBH’ler de, tedavisiz kalmaları halinde ciddi boyutta zarar verici durumlarla sonuçlanabilirler.

CYBH’ler tüm dünyada toplum sağlığını ilgilendiren önemli bir sorundur. Bu hastalıklar hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde görülmekle birlikte, gelişmekte olan ülkelerde ilk beş sağlık sorunu arasında yer almaktadır.  CYBH’ler hem hastanın kendisinde, hem cinsel eşlerinde hem de hasta olan kişi anne adayı veya anne ise bebeğinde çok ciddi zararlı etkilere yol açabilirler. Böylece, bu hastalıkların sadece bireysel değil, toplumsal zararlara da neden olabildikleri unutulmamalıdır.  Sözü edilen zararlı etkilerin bazıları aşağıda sıralanmıştır.

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar – Korunma Yolları

HIV/AIDS ve diğer CYBH’den korunmanın en kesin yolu cinsel ilişkiye girmemektir. Ancak bu, pratikte uygulanması güç bir önlemdir. Cinsel etkinlik başladığında, herhangi bir cinsel yolla bulaşan hastalığı edinme riskini azaltmak için alınması gereken önlemler, aşağıda olduğu gibi sıralanabilir:

 1. Cinsel etkinliğin başlama yaşı olabildiğince geciktirilmelidir. Gençler, CYBH’ye daha duyarlıdır ve CYBH edinme riski, yaşam boyu edinilen eş sayısı ile doğru orantılı olarak artar.
 2. Enfekte olmadığı bilinen bir eş ile benimsenecek tek eşli yaşam biçimi, korunmada önerilen bir önlem olmakla birlikte, çok güvenilir bir yol değildir. Siz tek eşli olabilirsiniz ama eşinizin tek eşli olduğundan emin olamayabilirsiniz!
 3. Kondom (Kaput, kılıf, prezervatif) kullanmak, cinsel etkinlik gösteren kişilerin CYBH’den korunmasında halen en güvenilir yöntemdir. Cinsel ilişkinin her çeşidinde (vajinal, anal, oral) ve her ilişkide kullanıldığı taktirde ve doğru kullanılması halinde koruyuculuğu %100’e yaklaşmaktadır. Ülkemizde, hem erkekler hem de kadınlar için kondom mevcuttur.
 4. Kesici-delici aletlerin ortak kullanılmasından kaçınılmalı, mutlaka kullanılacaksa, uygun şekilde temizlenmesine özen gösterilmelidir. Bu amaç için en yaygın kullanılan madde, %10’luk hipoklorit (evlerde kullanılan çamaşır suyu) solüsyonudur.
 5. HİV bulaşma riskinin en fazla olduğu anal (makattan) ilişkiden kaçınılmalı, eğer bu tür ilişki tercih edilecekse mutlaka kondom kullanılmalıdır.
 6. Tedavi edilebilir CYBH’nin saptandığı kişiler mutlaka hekim gözetiminde ilaç kullanmalıdır. CYBH’nin tedavi edilmesiyle, genel toplumdaki HİV olgularının %40 oranında azaldığı gösterilmiştir.
 7. Çok eşli bir yaşamı tercih edenler, eş sayılarını kısıtlamaya özen göstermelidir. CYBH riski, eş sayısı arttıkça yükselir.
 8. CYBH’ye ait belirtileri olan kişilerle cinsel ilişkiye girmekten kaçınılmalı, bu kişiler tıbbi yardım almaları konusunda teşvik edilmelidir.
 9. Yukarıda tanımlanan yakınmalardan herhangi birinin görülmesi halinde vakit kaybetmeden bir hekime başvurulması, hastalığın tam tedavi edilebilmesi açısından önemlidir. Hekime danışmadan, hastanın yakınlarının veya eczacıların önerisi ile uygulanan tedavilerin, hastaya yarardan çok zarar getireceği unutulmamalıdır.
 10. CYBH saptanan kişiler, eşlerini mutlaka bu durumdan haberdar etmeli ve eşlerinin de tıbbi yardım almasını sağlamalıdır.
 11. CYBH tedavisi görenler, tedavi bitinceye dek cinsel ilişkiden kaçınmalıdır.

 

CYBH’lerin erişkinlerde ve çocuklardaki bazı zararlı etkileri

Cinsel yolla bulaşan hastalıkların erişkinlerdeki zararlı etkileri

 1. Düşük
 2. Dış gebelik
 3. Kısırlık
 4. Rahim ağzı kanseri
 5. Karaciğer sirozu ve kanseri
 6. Uzun süren ve gizli hastalık tabloları
 7. HIV/AIDS bulaşma riskinde artış
 8. Ölüm

 

Cinsel yolla bulaşan hastalıkların yeni doğan ve çocuklardaki zararlı etkileri

 1. Erken doğum
 2. Düşük doğum kilosu
 3. Ölü doğum
 4. Doğumda edinilen frengi ve diğer CYBH
 5. Göz enfeksiyonları,körlük
 6. Akciğer enfeksiyonu

CYBH’lerin bir başka önemli etkisi de, HIV/AİDS hastalığının edinilmesini ve başkalarına bulaştırılmasını 10 kat artırmalarıdır. Yapılan çalışmalar, CYBH’lerin tedavi edilmesiyle, genel toplumdaki HİV/AIDS olgularının %40 oranında azaltılabildiğini göstermiştir. Bu durumda, tedavi edilebilecek olan CYBH’lerin saptanması ve tedavi edilmesinin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

 

CYBH’lerin dünyadaki ve ülkemizdeki görülme sıklığı nedir ve sayılarındaki artış neye bağlıdır?

Dünyada CYBH’ler

CYBH’ler, tüm dünyada, tıbbi yardım isteği ile yapılan başvurular arasında ilk beş sırada yer almaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) en son bildirilen 2005 yılı verilerine göre, tüm dünyadaki HİV/AİDS dışı CYBH olgusu sayısının 448 milyon olduğu tahmin edilmektedir. Bu sayının 1990’da 250 milyon, 1995’te 333 milyon, 1999’da 340 milyon olduğu göz önüne alındığında, hastalıklardaki artışın boyutu ortaya çıkmaktadır. Toplam olgu sayılarının hastalıklara göre dağılımına bakıldığında, trikomoniyazın en fazla sayıda görüldüğü, klamidyal hastalıkların, belsoğukluğu ve frenginin bunu izlediği anlaşılmaktadır.

CYBH’lerin görülme sıklığı, ülkeler arasında ve aynı ülkenin değişik bölgeleri arasında farklılıklar gösterebilir. Bu hastalıkların ortaya çıkma sıklığını etkileyen faktörler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Sosyal faktörler

Kültürel faktörler

Ekonomik faktörler

Tıbbi yardıma ulaşabilme imkanı

Yapılan araştırmalar, CYBH’lerin, kentsel bölgelerde, evlenmemiş kişilerde ve 15-49 yaş arasındaki genç erişkin ve erişkinlerde daha sık görüldüğünü ortaya koymuştur. Ayrıca bu hastalıkların kadınlarda, erkeklere göre daha genç yaşlarda ortaya çıktığı ve daha ciddi zararlara yol açtıkları bilinmektedir.

 

CYBH’lerin yayılma hızı, hasta kişinin, hastalığı bulaştırdığı yeni kişilerin sayısı ile doğru orantılıdır. Bu sayı;

Bulaşmanın etkinliği

Kişinin eş değiştirme sıklığı ve

Bulaştırıcılık süresi ile doğrudan ilişkilidir.

Türkiye’de CYBH’ler

Türkiye’de en sık görülen HIV/AIDS dışı CYBH’ler;  belsoğukluğu, frengi, klamidyal hastalıklar, trikomoniyaz, B tipi hepatit, C tipi hepatit, genital uçuk ve insan papilloma virüsü ile oluşan hastalıktır. Ancak, ülkemizde CYBH’lerin görülme sıklığına ilişkin toplam ve tek tek hastalıklara ilişkin sayısal veriler bulunmamaktadır. Bunun nedeni, bu hastalıkların bir kısmının bildiriminin zorunlu olmamasıdır. Ülkemizde bildirimi zorunlu olan HIV/AIDS, frengi, gonore, klamidyal hastalıklar ile B ve C tipi sarılıklar da kayıt ve bildirim sistemindeki aksaklıklar nedeniyle ya eksik bildirilmekte ya da hiç bildirilmemektedir.

Hastalıklarla ilgili resmi veriler yetersiz olsa da, yapılan araştırmalara göre, ülkemizde bu hastalıkların giderek daha sık görüldüğü dikkati çekmektedir. Ülkemizdeki Cinsel yolla bulaşan hastalıklar artışında birçok unsur önem taşımaktadır. Son yıllarda yaşamımıza giren çok kanallı ve uydu yayınlı televizyonlar, bilgisayarlar, internet bağlantıları gibi yeni iletişim araçları, toplumumuzun farklı kültürler, yaşam tarzları ve davranış biçimleri ile tanışmasına ve onları benimsemesine yol açmıştır. Bunun sonucunda toplumumuzdaki bireylerin yaşam biçimleri, gereksinimleri, olaylara ve cinselliğe bakış açıları ve değer yargıları büyük bir değişime uğramıştır. Tüm bunların etkisiyle “ayıp” olmaktan çıkan cinsellik, görsel ve yazılı basında sık sık yer almaya başlamış, ilişkiler ve cinsel tercihler açıklanır olmuş, ilk cinsel deneyimler evlilik öncesine kaymış ve tüm bunların sonucunda da cinsel davranış biçimleri değişmeye başlamıştır. Serbest cinsel yaşam, çok eşlilik, sık eş değiştirme, evlilik öncesi cinsel yaşam ve korunmasız cinsel ilişki gibi riskli davranışların, özellikle gençler arasında giderek daha çok benimsenmesi, CYBH’lerin görülme sıklığının artmasıyla sonuçlanmıştır.

hıv,hıv duo,hıv duo ultra09 Haziran 2020

CYBH PANELİ (KADIN-ERKEK)


Cinsel Yolla Bulaşan Hastalık Paneli

 Okunma Sayısı :11258
 • 6 MAYIS 1998 yılında  Cebeci de çalışma hayatına başlamış,  2006 yılında Kavaklıdere şubesini açarak  bugüne dek hızlı, kaliteli, güvenilir ve ekonomik tahlil hizmetleri sunma amacını sürdürmüştür. Temel prensibimiz kaliteden ve etik değerlerden ödün vermeden en iyi laboratuvar hizmetlerini vermektir

  Laboratuarımızda kaliteli hizmet; hastaya, yapılan işe ve alınan örneğe saygı ile başlar, sürekli eğitimle, kalite kontrol çalışmalarıyla devam eder, teknolojiyi takip ederek süreklilik kazanır.  
   
  Laboratuvarımız ekonomik fiyatları, tecrübeli uzman laboratuvar personeli, geniş laboratuar tahlil paneli, güleryüzlü hizmeti, zamanında sonuç verebilmesi hasta portföyumuzun artmasında en önemli nedenlerden biridir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres:
Tunalı Hilmi Caddesi Bestekar Sokak No:78/3-4 Kavaklıdere / Çankaya / ANKARA
HARİTA
2014 Bulgu Laboratuvar Tüm Hakları Saklıdır.
TEKNODEVA