VAJİNAL KÜLTÜR (Servikovajinal kültür) 
Kullanımı: Candida, Trichomonas, Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella ve diğer bakteriyel etkenlerin izolasyonu 

VALPROİK ASİT 
Normal Değer:
Terapötik konsantrasyon 50-100 mg/ml 
Toksik konsantrasyon >100 mg/ml 
Kullanımı: İlaç düzeyinin takibinde kullanılır.

VANİLMANDELİK ASİT (VMA, 3-Metoksi, 4-Hidrosimandelik asit) 
Normal Değer:
6-12 ay 0,50-2,00 mg/gün 
1-5 yaş 0,50-2,50 mg/gün 
6-12 yaş 0,75-3,00 mg/gün 
13-15 yaş 1,00-6,00 mg/gün 
>15 yaş 3,00-9,00 mg/gün 
Kullanımı: Feokromasitoma tanı ve tedavi takibinde kullanılır. Ayrıca nöroblastoma, ganglionöroma ve karsinoid tümörlerin değerlendirilmesinde de kullanılabilir. 
VARİCELLA ZOSTER ANTİKORLARI IgM ve IgG

VAZOPRESSİN

VDRL TESTİ (Venereal disease research lab testi) 
Kullanımı: Sifilis tanısında kullanılan non-spesifik bir testtir. Sadece erken ve geç dönem sifilis lezyonlarında bulunmaz, aynı zamanda latent subklinik sifilis tanısında da kullanılır. Non-spesifik testlerdeki pozitiflik spesifik testlerle doğrulanmalıdır. Ayrıca epidemiyolojik çalışmalarda da yol göstericidir.

VİBRİO KÜLTÜRÜ (Kolera kültürü) 
Kullanımı: Vibrio Cholera’nın izolasyonu

VİTAMİN A (Vit A, Retinol) 
Normal Değer:
0-5 yaş 20-43 mg/ml 
6-12 yaş 26-49 mg/ml 
13-15 yaş 26-72 mg/dl 
>15 yaş 30-80 mg/dl 
Kullanımı: Malabsorbsiyon sendromu ayırıcı tanısında ve A vitamini düzeyinin değerlendirilmesinde kullanılır.

VİTAMİN B12 (Vit B12, Siyanokobalamin) 
Normal Değer:
<7 gün 160-1300 pg/ml 
>7 gün 220-940 pg/ml 
Kullanımı: Hematopoezis ve normal nöronal fonksiyonlar için Vit B12 gereklidir. Kronik böbrek yetmezliği, konjenital kalp yetmezliği, diabetes mellitus, AML, KML, lökositoz, polistemia vera, karaciğer hastalıkları ve protein malnutrisyonunda serum Vit B12 düzeyi yüksekken, intrensek faktör eksikliği, malabsorbsiyon ve vejeteryanlarda Vit B12 düzeyi düşüktür.

VİTAMİN C (Askorbik asit, Vit C) 
Normal Değer : 0,50-1,80 mg/dl
Kullanımı: C vitamini eksikliği ve fazlalığının değerlendirilmesinde kullanılır. Vitamin C, nöropeptitler, adrenal kortikal steroid hormonlar, tropokollajen-kollajen dönüşümü ve tirozin ve folat metabolizmasında rol oynar .

VİTAMİN D3 (Vit D3, 25-Hidroksi kolekalsiferol, 25 (OH) Kalsiferol, Kalsiferol) 
Normal Değer: 10,00-40,00 ng/ml
Kullanımı: Kalsiyum ve fosfor metabolizması için çok önemlidir. Plazma düzeyi, kişinin diyetle aldığı D vitamini düzeyini gösterir. Diyetle yetersiz alınması, bazı karaciğer hastalıkları, Vit D 25 hidroksilaz enzim aktivitesinin azalması ve nontropik sprue’ya bağlı malabsorbsiyonlarda serum Vitamin D düzeyi azalır.

VİTAMİN E (a-Tokoferol, a-T, Alfa-tokoferol, Vit E) 
Normal Değer:
0-1 yaş 0,25-0,37 mg/dl 
2,12 yaş 0,30-0,90 mg/dl 
13-15 yaş 0,60-1,00 mg/dl 
>15 yaş 0,50-1,80 mg/dl 
Kullanımı: E vitamini, lipid membranlardaki doymamış yağ asitleri için bir antioksidandır. Malabsorbsiyon, prematüre infantlar ve abetalipoproteinemide Vit E düzeyi düşükken, aşırı E vitamini fazlalığı genelde hiperlipidemi ile ilişkilidir. Yağda eriyen bir vitamin olduğundan serum lipid düzeyinden etkilenir. Bu nedenle Vit E/lipid oranı serum Vit E düzeyinin değerlendirilmesinde daha iyi bir göstergedir. 
Vit E / Total kolesterol + Trigliserit = 1,4-5,7
Vit E / Total lipid > 0,6 (çocuk) 
>0,8 (yetişkin) olmalıdır.

VLDL KOLESTEROL (VLDL-C)
Normal Değer:
0-3 yaş 7,30 mg/dl 
4-15 yaş 10-35 mg/dl 
>15 yaş 10-40 mg/dl 
Kullanımı: Lipid metabolizmasının değerlendirilmesi

VON WİLLEBRAND FAKTÖR ANTİJENİ (Faktör VIII ile ilişkili antijen) 
Normal Değer: %60-150 
Kullanımı: Akkiz veya konjenital von Willebrand hastalığının (vWD) tanısı, hemofili A ile ayırıcı tanı ve vWD’li hastalara uygulanan tedavinin takibinde kullanılır.

VZV ANTİKORLARI IgM ve IgG (Varicella Zoster antikorları IgM ve IgG) 
Kullanımı: Aktif veya geçirilmiş enfeksiyonun serolojik olarak gösterilmesinde kullanılır. Döküntüler ortaya çıktıktan 8-10 gün sonra IgM saptanabilir ve 18-19. günlerde pik yapar. IgG ise 13-14 gün sonra saptanabilir düzeye ulaşır ve 30-60.günlerde pik yapar. İmmün sistemi suprese olan hastalarda VZV enfeksiyonları ağır seyredebilir.

Kaynak: laboratuvar.com


  • 6 MAYIS 1998 yılında  Cebeci de çalışma hayatına başlamış,  2006 yılında Kavaklıdere şubesini açarak  bugüne dek hızlı, kaliteli, güvenilir ve ekonomik tahlil hizmetleri sunma amacını sürdürmüştür. Temel prensibimiz kaliteden ve etik değerlerden ödün vermeden en iyi laboratuvar hizmetlerini vermektir

    Laboratuarımızda kaliteli hizmet; hastaya, yapılan işe ve alınan örneğe saygı ile başlar, sürekli eğitimle, kalite kontrol çalışmalarıyla devam eder, teknolojiyi takip ederek süreklilik kazanır.  
     
    Laboratuvarımız ekonomik fiyatları, tecrübeli uzman laboratuvar personeli, geniş laboratuar tahlil paneli, güleryüzlü hizmeti, zamanında sonuç verebilmesi hasta portföyumuzun artmasında en önemli nedenlerden biridir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres:
Tunalı Hilmi Caddesi Bestekar Sokak No:78/3-4 Kavaklıdere / Çankaya / ANKARA
HARİTA
2014 Bulgu Laboratuvar Tüm Hakları Saklıdır.
TEKNODEVA