MAGNEZYUM (Mg)
Normal Değer: 1,20-2,50 mg/dl
Kullanımı: Magnezyum metabolizması ve elektrolit dengesinin değerlendirilmesi ile preeklampsi tedavisi uygulanan hastaların takibinde kullanılır. Serum magnezyum konsantrasyon genellikle BOS ve eritrositlerdeki ile paralel haraket eder. Dehidratasyon, böbrek yetmezliği, adrenokortikal yetmezlik, Addison hastalığı, travma, hipotiroidizm ve multiple mylelomada serum magnezyum düzeyi artarken, diyetle magnezyum alımının azalması, akut pankreatit, hipoparatiroidizm, kronik alkolizm, delirium tremens, kronik glomerülonefrit, hiperaldosteronizm, diabetik ketoasidoz ve gebelikte ise magnezyum düzeyi düşer. 

MAGNEZYUM (Eritrosit İçi) 
Normal Değer: 4,00-6,40 mg/dl
Kullanımı: Eritrosit içi magnezyum konsantrasyonu genelde serum magnezyum konsantrasyonu ile paralel hareket eder. 

MAGNEZYUM (İdrar) 
Normal Değer: 50-150 mg/gün
Kullanımı: Magnezyum metabolizması ve elektrolit dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır. Diyetle alınan magnezyum miktarı, idrarla atılan miktarı etkiler. Ayrıca alkol kullanımı, diüretikler, Bartter sendromu, kortikosteroidler ve cisplatin idrarla atılan magnezyum miktarını arttırır.

MAKROPROLAKTİNEMİ TARAMASI 
Normal Değer: Raporda belirtilmektedir. 
Kullanımı: Klinikle uyumsuz hiperprolaktinemisi olan hastalarda makroprolaktin tayininde kullanılır.

MANDELİK ASİT 
Normal Değer: Raporda belirtilmektedir. 
Kullanımı: Etilbenzen ve styren ile çalışan kişilerin bu maddelerden ne kadar etkilendiğinin tespitinde kullanılır.

MANTAR DİREK BAKIMI 
Kullanımı: İncelenen örnekte dermatofitlerin gözlenmesi

METANEFRİNLER 
Normal Değer:
Metanefrin Normetanefrin 
0-3 ay 5,90-37,00 mg/gün 47,00-156,00 mg/gün 
4-6 ay 6,10-42,00 mg/gün 31,00-111,00 mg/gün 
7-12 ay 8,50-101,00 mg/gün 23,00-103,00 mg/gün 
1-3 yaş 6,70-52,00 mg/gün 32,00-118,00 mg/gün 
4-5 yaş 11,00-99,00 mg/gün 50,00-111,00 mg/gün 
6-12 yaş 54,00-198,00 mg/gün 47,00-176,00 mg/gün 
13-15 yaş 39,00-243,00 mg/gün 53,00-290,00 mg/gün 
>15 yaş 52,00-341,00 mg/gün 88,00-444,00 mg/gün 
Kullanımı: Feokromasitoma ve nörojenik tümörlerin tanı ve takibinde kullanılır. Feokromasitoma için tarama testi olarak kullanılabilecek en uygun testtir. Hipertansif bireylerde de idrarla atılan metanefrin düzeyi artmıştır. Stres, buspiron, MAO inhibitörleri, amfetaminler, kafein, klonidin, deksametazon, diüretikler, metildopa, trisiklik antidepresanlar ve vazodilatatörler yanlış yüksek sonuçlara neden olabilir. 

METHb

METHEMOGLOBİN (MetHb, HbM) 
Normal Değer: %0-1,50
Kullanımı: Konjenital ve kazanılmış methemoglobinemi, karbon monoksit zehirlenmesi, benzokain, nitrogliserin, lidokain, nitratlar, fenasetin, sülfonamidler ve radyasyon methemoglobin düzeyinde artışa neden olur.

METİLENTETRAHİDROFOLAT REDÜKTAZ MUTASYON ANALİZİ

METOTREKSAT 
Normal Değer :
Terapötik konsantrasyon: 
4-6 saat içinde IV infüzyon ile 50 mg/m2-15 g/m2 doz uygulandığında; 
24.saatte 5,00-10,0 mmol/L 
48.saatte 0,5-1,0 mmol/L 
72.saatte <0,2 mmol/L 
Toksik konsantrasyon: 
4-6 saat içinde IV infüzyon ile 50 mg/m2-15 g/m2 doz uygulandığında; 
24.saatte >10,0 mmol/L 
48.saatte >1,0 mmol/L 
72.saatte >0,2 mmol/L 
Kullanımı: İlaç düzeyinin takibinde kullanılır.

MİKROALBUMİN 
Normal Değer:
24 saatlik idrar 0-16,60 mg/gün 
Bir gecelik idrar 0-7,10 mg/gün 
Kullanımı: Diabetik nefropati ve retinopati ile tip I diabetes mellitusun erken tanı ve tedavi takibinde kullanılır.

MTHFR MUTASYON ANALİZİ (Metilentetrahidrofolat redüktaz enzim eksikliğine bağlı homosistinüri, MTHFR eksikliği) 
Normal Değer:
N/N = Homozigot normal 
Mt/N = Heterozigot 
Mt/Mt = Homozigot mutant 
Kullanımı: Kardiyovasküler hastalıklarla ilişkisi olduğu bilinen MTHFR mutasyonunun tespitinde kullanılır.

MUMPS ANTİKORLARI IgM ve IgG

MURAMİDAZ

MYCOBACTERİUM KÜLTÜRÜ (Tüberküloz kültürü, Bactec mikrobacteri kültürü) 
Kullanımı: Mikrobakterinin hızlı kültür yöntemi ile izolasyonunda kullanılır. Üreme süresi 3-21 gündür (ortalama 12 gün). Bakterilerin üretilmesi ve daha sonrasında tip tayini ve direnç testlerinin çalışılmasının sağlanması açısından mycobacterium kültürü önemlidir.

MYCOPLASMA PNEUMONİA IgM ve IgG 
Kullanımı: Akut ya da geçirilmiş Mycoplasma Pneumonia enfeksiyonuna karşı oluşan antikorların gösterilmesinde kullanılır. M.Pneumonia başlıca primer atipik pnömoni etkenidir. IgM ve IgG’nin birlikte pozitif olması yakın bir süre öncesine ait bir enfeksiyonu, sadece IgG’nin pozitif olması ise geçirilmiş bir enfeksiyonu gösterir.

MYOGLOBİN (Mb) 
Normal Değer:
Erkek 16-74 ng/ml 
Kadın 7-64 ng/ml 
Kullanımı: Serum myoglobin düzeyi direk olarak kas kitlesi ile ilişkilidir. İskelet ve kalp kasında hasar, nekroz veya lizise neden olabilecek her türlü durum (ör.iskemi, rabdomyoliz, myopati, musküler distrofi, myozit), üremi, travma, felç, inflamatuvar myopati, IM enfeksiyon, egzersiz ve yanıklarda serum myoglobin düzeyi artarken, dolaşımda myoglobine karşı antikor bulunması ve romatoid artritte myoglobin düzeyi düşer. AMI sonrası 1-4.saatte myoglobin düzeyi yükselir ve 24.saatte normale döner.

MYOGLOBİN (İdrar) 
Normal Değer: 0-200 ng/ml
Kullanımı: İdrar myoglobin konsantrasyonu renal fonksiyonlara bağlıdır. İskelet veya kardiyak kas hasarı, sekonder toksik myoglobinüri (hafif hastalığı), elektrik şoku ve termal yanıklarda idrar myoglobin düzeyi artar. Yüksek myoglobin değerleri nefrotoksiktir ve akut tübüler nekroza neden olabilir.

Kaynak: laboratuvar.com


  • 6 MAYIS 1998 yılında  Cebeci de çalışma hayatına başlamış,  2006 yılında Kavaklıdere şubesini açarak  bugüne dek hızlı, kaliteli, güvenilir ve ekonomik tahlil hizmetleri sunma amacını sürdürmüştür. Temel prensibimiz kaliteden ve etik değerlerden ödün vermeden en iyi laboratuvar hizmetlerini vermektir

    Laboratuarımızda kaliteli hizmet; hastaya, yapılan işe ve alınan örneğe saygı ile başlar, sürekli eğitimle, kalite kontrol çalışmalarıyla devam eder, teknolojiyi takip ederek süreklilik kazanır.  
     
    Laboratuvarımız ekonomik fiyatları, tecrübeli uzman laboratuvar personeli, geniş laboratuar tahlil paneli, güleryüzlü hizmeti, zamanında sonuç verebilmesi hasta portföyumuzun artmasında en önemli nedenlerden biridir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres:
Tunalı Hilmi Caddesi Bestekar Sokak No:78/3-4 Kavaklıdere / Çankaya / ANKARA
HARİTA
2014 Bulgu Laboratuvar Tüm Hakları Saklıdır.
TEKNODEVA