EBV EA ANTİKOR (Epstein-Barr virüs early antijen antikoru)
Kullanımı: Kronik aktif veya reaktif EBV enfeksiyonlarında yüksek seviyelerde saptanır. Ayrıca nazofarengial karsinomlu hastalarda da saptanmaktadır.

EBV EBNA ANTİKOR (Epstein-Barr virüs nükleer antijen antikoru)
Kullanımı: EBV enfeksiyonunun başlangıç zamanının belirlenmesinde kullanılır. Enfeksiyoz mononükleozisin etkeni olan EBV virüsü ile karşılaşıldıktan sonraki 6-8. haftada (konvelesan dönem) pozitifleşir ve ömür boyu pozitif kalır. Erişkinlerin %90’ında EBV VCA IgG ve EBNA antikorları pozitiftir.

EBV VCA IgM ve IgG (Epstein-Barr virüs viral kapsid antijen antikoru IgM ve IgG)
Kullanımı: EBV enfeksiyonunun tanısında kullanılır. Primer enfeksiyon çocukluk döneminde genelde asemptomatik geçerken, erişkinlerde enfeksiyoz mononükleoz tablosuna neden olur. Ayrıca EBV enfeksiyonu ile Burkitt lenfoma ve nazofarinks karsinomları arasında bir bağlantı da vardır. EBV ile karşılaşıldıktan kısa bir süre sonra VCA IgM ve IgG pozitifleşir. Zamanla IgM negatifleşirken, IgG hayat boyu pozitif kalır.

ENA ANTİKORLARI (Extractable nükleer antijen antikorları)
Kullanımı: SLE, miks bağ dokusu hastalığı, Sjögren sendromu, skleroderma, dermatommyozit ve polimyozit tanısında kullanılır. Ortak özellikleri ekstrake edilebilen nükleer antikor olmalarıdır.

ENDOMYSİAL ANTİKOR (EMA)
Kullanımı: Celiac sprue ve dermatitis herpetiformis tanı ve tedavi takibinde kullanılır. IgA yapısındadır ve tedaviden yaklaşık 6-12 ay sonra düşer. Gluten içeren diyete tekrar başlanırsa 2-3 ay sonra EMA’da da pozitifleşme gözlenir.

ENTAMOEBA HYSTOLİTİCA ANTİKORU
ENTEROBİUS VERMİCULARİS YUMURTASI ARANMASI

EOZİNOFİL (BALGAM)

EOZİNOFİL SAYISI

EPDANTOİN

EPİNEFRİN

EPO

EPSTEİN-BARR VİRÜS EARLY ANTİJEN ANTİKORU

EPSTEİN-BARR VİRÜS NÜKLEER ANTİJEN ANTİKORU

EPSTEİN-BRR VİRÜS VİRAL KAPSİD ANTİJEN ANTİKORU IgM ve IgG

ERİTROPOİETİN (EPO, s-EPO)
Normal Değer: 1,50-21,00 mU/ml
Kullanımı: Primer (polistemia vera) ve sekonder polisteminin ayırıcı tanısında kullanılır. Anemiler, sekonder polistemi, eritropoietin üreten tümörler ve gebelikte serum eritropoietin düzeyi artarken, böbrek yetmezliği ve primer polistemide azalır. Ayrıca pulmoner veya kardiyovasküler hipoksiye bağlı eritrositozis, akut kanamalar ve arteriyel O2 basıncındaki ani azalmalarda da eritropoietin düzeyi artar.

ERİTROSİT (BOS)
Kullanımı: Merkezi sinir sistemi hastalıklarının ayırıcı tanısında kullanılır.

ERİTROSİT SAYISI (RBC)
Normal Değer:
Kord 3,90-5,50 milyon/mm3
Prematüre 3,90-5,50 milyon/mm3
0-7 gün 4,00-6,60 milyon/mm3
7 gün-1 ay 3,90-6,20 milyon/mm3
2-3 ay 3,00-5,40 milyon/mm3
4-6 ay 3,10-4,50 milyon/mm3
7 ay-3 yaş 3,70-5,30 milyon/mm3
4-5 yaş 3,90-5,30 milyon/mm3
6-12 yaş 4,00-5,20 milyon/mm3
Erkek Kadın
13-15 yaş 4,50-5,30 milyon/mm3 4,10-5,10 milyon/mm3
>15 yaş 4,50-5,90 milyon/mm3 4,00-5,20 milyon/mm3
Kullanımı: Polistemi, ağır egzersiz, hemokonsantrasyon ve yüksek rakımda eritrosit sayısı artarken, anemiler ve hemolize neden olan bazı ilaçlar eritrosit sayısını azaltabilir. Ayrıca soğuk aglutininlerin varlığı da eritrosit sayısının yanlış düşük çıkmasına veya otomatize hücre sayıcılarla sayılamamasına neden olabilir.

ERİTROSİT SEDİMENTASYON HIZI (Sedimentasyon)
Normal Değer:
Erkek Kadın
<50 yaş 0-15 mm/saat 0-20 mm/saat
>50 yaş 0-20 mm/saat 0-25 mm/saat
Kullanımı: İnflamatuar hastalıklar, akut ve kronik enfeksiyonlar, doku nekrozu temporal arterit, maligniteler, romatoid hastalıklar ve otoimmün hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır.

ESTRADİOL (E2, 17-b-estradiol)
Normal Değer:
Kadın 0-12 yaş 2-18 pg/ml
13-15 yaş 11-38 pg/ml
16-50 yaş 30-119 pg/ml
>50 yaş 10-35 pg/ml
Gebelik 10-35 pg/ml
Folliküler faz 30-119 pg/ml
Pik 149-350 pg/ml
Luteal faz 97-216 pg/ml
Ovülasyon takibi 29-97 pg/ml
Erkek <12 yaş 2-18 pg/ml
>12 yaş 11-38 pg/ml
Kullanımı: Vücuttaki en potent endojen östrojendir. Puberte prekoks, amenore, ovülasyon indüksiyonunun takibi ve erkeklerde jinekomastinin değerlendirilmesinde kullanılır.

ESTRİOL (Serbest) (E3, Unkonjuge E3 ; uE3)
Normal Değer: Laboratuvara danışınız
Kullanımı: Fetoplasental ünitenin değerlendirilmesinde kullanılır. Serbest E3 düzeyi, total E3’den daha spesifiktir. Sonuçlar hastadan hastaya değişebildiğinden seri ölçüm yapılması önerilir. Ayrıca sabahları daha yüksek konsantrasyonlarda bulunur. Gebelik süresince serbest E3 sürekli yükselir ve doğumun başlaması ile birlikte sert bir yükselme olur. Diabetik gebeler, post-date gestasyon ve intrauterin büyüme geriliğinin değerlendirilmesinde serbest E3 kullanılabilir. Fetüste, santral sinir sistemi malformasyonu, konjenital kalp hastalığı veya Down sendromu varlığında serum serbest E3 düzeyinde düşüklük olabilir. 35-36.gebelik haftalarında fetal yaşın hesaplanmasında da serbest E3 düzeyi kullanılabilir. Ayrıca ikinci trimesterde hCG ve AFP ile beraber kullanılarak risk taraması yapılabilir.

ETOSÜKSİMİD (Petimit)
Normal Değer:
Terapötik konsantrasyon : 40-100 mg/ml
Toksik konsantrasyon: >150 mg/ml
Kullanımı: İlaç düzeyinin takibinde kullanılır.

EUGLOBİN PIHTI LİZİS (Fibrinoliz zamanı)
Normal Değeri: Pıhtı lizisi 2-4 saatte gerçekleşir.
Kullanımı: Ürokinaz ve streptokinaz tedavisi ile fibrinolitik aktivitenin takibi ve anormal fibrinolizisin incelenmesinde kullanılır. Hızlı lizis, aşırı fibrinolitik akitiviteyi gösterir.

EXTRACTABLE NUCLEAR ANTİGEN (ENA Antikorları)

Kaynak: laboratuvar.com


  • 6 MAYIS 1998 yılında  Cebeci de çalışma hayatına başlamış,  2006 yılında Kavaklıdere şubesini açarak  bugüne dek hızlı, kaliteli, güvenilir ve ekonomik tahlil hizmetleri sunma amacını sürdürmüştür. Temel prensibimiz kaliteden ve etik değerlerden ödün vermeden en iyi laboratuvar hizmetlerini vermektir

    Laboratuarımızda kaliteli hizmet; hastaya, yapılan işe ve alınan örneğe saygı ile başlar, sürekli eğitimle, kalite kontrol çalışmalarıyla devam eder, teknolojiyi takip ederek süreklilik kazanır.  
     
    Laboratuvarımız ekonomik fiyatları, tecrübeli uzman laboratuvar personeli, geniş laboratuar tahlil paneli, güleryüzlü hizmeti, zamanında sonuç verebilmesi hasta portföyumuzun artmasında en önemli nedenlerden biridir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres:
Tunalı Hilmi Caddesi Bestekar Sokak No:78/3-4 Kavaklıdere / Çankaya / ANKARA
HARİTA
2014 Bulgu Laboratuvar Tüm Hakları Saklıdır.
TEKNODEVA