Kruger Yöntemi İle Morfoloji Tayini

SPERMİYOGRAM  TESTİ VE KRUGER MORFOLOJİSİ YAPTIRMADAN ÖNCE LABORATUVARIMIZDAN BİLGİ ALIP , CİNSEL PERHİZ SÜRESİNİ DEĞERLENDİRİP RANDEVU ALINMASI GEREKLİDİR.

TEL : 0312-468 85 58  /  0533 - 238 68 05

 
KRUGER TYGERBERG –STRICT  CRITERIA YÖNTEMİ İLE SPERM MORFOLOİ TAYİNİ
Kruger Metodu Nedir?
Sperm değerlendirmesinde bir kaç farklı kriter vardır. "Kruger kriterleri" özellikle spermdeki şekil bozukluklarını göz önüne alan mikroskobik bir değerlendirme metodudur. 

Özel bir boyama sonrası sperm şekil (morfoloji) özellikleri incelenerek sperm örneğinin fertilite (doğurganlık) kapasitesi belirlenir. 

Sperm üretimini sigara, alkol, ısı, ilaçlar ve enfeksiyonlar gibi bir çok faktör etkilediği için normal olmayan örneklerin analizi birer ay ara ile iki veya üç kez tekrarlanmalıdır. Sperm analizinde bir fertilite sorunu saptanırsa erkeğin fiziksel ve hormonal açılardan daha ileri muayenesine geçilir. 

Sperm üretim döngüsü 2-3 ayda bir tekrarlanır. Yani üretilen bir sperm 2-3 ay sonra semene salgılanacaktır. Aynı şekilde kişinin karşılaştığı zararlı etkenler veya tedavi için kullanılan faydalı ilaçlar da sperm üretimini 3 ayın sonunda etkileyebilir. Semen analizi sonuçlarını değerlendirirken bu süreç akılda tutulmalıdır.

Kruger kriterlerine dayalı morfolojik (şekilsel) değerlendirme
Normal ve normale yakın morfolojiye sahip sperm hücrelerinin seçilmesi, infertilite tedavisinde son derece önemlidir. Örneğin akrozom, spermin yumurtaya girmesi için gerekli enzimleri içeren önemli bir bölge olduğundan, akrozom anormallikleri spermin yumurtaya bağlanmasında sorun yaratır. Çekirdek anormallikleri, DNA içerik bozukluğu anlamına gelmektedir. Bu da sağlıklı bir embriyo gelişimini engellemektedir. Sitoplazmik droplet, spermin olgunlaşmadığı anlamına gelmektedir. Globozospermia, akrozom yokluğu anlamına gelmektedir ki böyle anomaliye sahip spermlerin dölleme kabiliyeti yoktur. Orta parça, mitokondrilerin olduğu önemli bir kısımdır. Buradaki anormallikler, enerji desteğinin noksanlığına neden olmaktadır. Bu durum hareketliliği direkt etkilemektedir. Spermin kuyruğu sperm başının tam ortasından çıkmadığında yani aksı bozuk olduğunda spermin ileri yönde hareket yeteneği düşmektedir. Kuyruk, spermin hareketliliğini ve dikliğini sağlayan bölüm olduğundan kuyruktaki anormallikler, sperm hareketini kısıtlayıcı etkiye sahiptir. Semen morfolojik değerlendirmesinde Kruger kriterleri göz önünde bulundurulmaktadır. Bu kriterler ile baş, akrozom, çekirdek,  boyun, kuyruk ve orta parça anormalikleri değerlendirilmektedir.
Kruger’e göre %14 ve üzerinde normal morfolojiye sahip sperm ömeklerinin fertilizasyon başarısı %88,3, %4-14 arasında %49,4, %4’ten küçük olduğu durumlarda ise %7,6’dır.
Bu veriler morfoloji ile fertilizasyon arasındaki korelasyonu net bir şekilde ortaya koymaktadır. Semen parametrelerinin bilinmesi, bize hangi olgulara inseminasyon, hangi olgulara IVF ve hangi olgulara mikroenjeksiyon uygulaması yapmamız konusunda ışık tutacaktır

Kruger  yöntemi ile morfoloji tayinindeki anomaliler:
Şekil Anomalileri
·         Tapered, Elonge, Piriform, Yuvarlak
·         Makrosefali, Mikrosefali
·         Diadem defekti
·         Nükleus içine doğru invaginasyon (genellikle ekvatoryal bölgede)
·         Nükleus vaküolleri
·         Nükleus Büyüklüğü Anomalileri
·         Sitoplazmik Droplet
·         İnkomplet spermatid seperasyonu
·         Genelikle çift nükleuslu, diploid, triploid
·         Duplikasyon
     Akrozom bölümünde olabilecek anomaliler aşağıda sıralanmıştır :
·         Primer (Gelişme ve diferensiyasyon aşamasında ortaya çıkan)
·         İrregüler akrozomal dağılım
·         Akrozomal kist
·         Nipple, Santral
·         Aberan akrozomal yapı
·         Sekonder (Eksternal faktörler, yaşlılık)
·         Akrozomal içerik azalması (açık renk boyanma)
·         Akrozomal içerik total kaybı
·         Akrozomal membran anomalileri
·         Akrozom ayrılması
·         Komplet, İnkomplet
     Mid-piece’de olabilecek anomaliler aşağıda sıralamıştır :
·         Sitoplazmik droplet
·         Bend Mid-piece
·         Kinked Mid-piece
·         Amorf Mid-piece
·         Non-aksiyel Mid-piece
·         Mitokondrial aplazi
·         Komplet, Segmental
·         Pseudodroplet
·         Kopuk baş
     Kuyruk kısmında olabilecek anomaliler aşağıda sıralanmıştır:
·         Dag defekti
·         Coiled tail
·         Duplikasyon
     Yukarıda tanımlanan anomaliler dışında olabilecek diğer anomaliler ise aşağıda sıralanmıştır:
·         Multipl anomaliler
·         Sınıflandırılamayan formlar
·         İnkomplet seperasyon (adezyon)


  • 6 MAYIS 1998 yılında  Cebeci de çalışma hayatına başlamış,  2006 yılında Kavaklıdere şubesini açarak  bugüne dek hızlı, kaliteli, güvenilir ve ekonomik tahlil hizmetleri sunma amacını sürdürmüştür. Temel prensibimiz kaliteden ve etik değerlerden ödün vermeden en iyi laboratuvar hizmetlerini vermektir

    Laboratuarımızda kaliteli hizmet; hastaya, yapılan işe ve alınan örneğe saygı ile başlar, sürekli eğitimle, kalite kontrol çalışmalarıyla devam eder, teknolojiyi takip ederek süreklilik kazanır.  
     
    Laboratuvarımız ekonomik fiyatları, tecrübeli uzman laboratuvar personeli, geniş laboratuar tahlil paneli, güleryüzlü hizmeti, zamanında sonuç verebilmesi hasta portföyumuzun artmasında en önemli nedenlerden biridir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres:
Tunalı Hilmi Caddesi Bestekar Sokak No:78/3-4 Kavaklıdere / Çankaya / ANKARA
HARİTA
2014 Bulgu Laboratuvar Tüm Hakları Saklıdır.
TEKNODEVA